Oddíl Turistiky

Historie oddílu

Oddíl turistiky pod hlavičkou TJ Lokomotiva Plzeň je jedním z nejstarších oddílů. Byl založen v roce 1929, kdy měl 70 členů a jeho prvním předsedou byl B.Hochman.

Od roku 1930 pracoval odbor také s mládeží a vydával vlastní časopis Turista na českém západě. V roce 1934 a 1935 měl odbor 1700 platících členů, činnost byla velmi rozmanitá, pořádaly se různé přednášky a turistické večírky. Konaly se různé výlety, ale také chodecké závody. Odbor měl lyžařský, značkařský a fotografický oddíl. Odbor plánoval také výstavbu chaty na Churánově, ale záměr znemožnila okupace.

Rovněž další vydávání časopisu Turista na českém západě v roce 1940 znemožnila nacistická okupace. Za války se musel odbor scházet ilegálně, jeho předsedou byl v té době Jan Štádlík (předsedal mu od roku 1937).

Rok 1945 přinesl oživení činnosti opět pod vedením Jana Štádlíka, který jej vedl až do roku 1972, kdy zemřel. Po něm převzal tuto funkci Miroslav Vališ, který byl v čele odboru do roku 2005 a dále zůstává čestným předsedou.

V roce 1948 byl odbor začleněn do Sokola Plzeň V, po sjednocení tělovýchovy do Sokola ČSD Plzeň, z kterého pak vznikla DSO a v roce 1956 konečně Lokomotiva Plzeň.

V roce 1976 měl odbor 180 členů, kteří byli zaměřeni na různé druhy turistiky, především na pěší a výkonnostní turistiku a na orientační závody.

Největší nárůst členské základny nastal na počátku 80tých let, kdy měl odbor 340 členů. Po roce 1989 došlo k velkému úbytku členů, především proto, že lidé začali cestovat individuálně a také proto, že se ztratily určité výhody, které vyplývaly z příslušnosti k ČSD.

Současnost

V současné době zůstala v odboru řada původních členů, ale přišli i noví mladší zájemci o různé formy turistiky.

Odbor má nyní 47 dospělých členů.

Současným předsedou odboru je Stanislav Lukavský JUDr.

V odboru jsou aktivity v následujících přesunech.

  • Základní pěší turistika       - pořádá krátké jednodenní výlety,
  • Výkonnostní pěší turistika - pořádá akce dálkových pochodů, na trasách 25 - 100 km. Organizátor je Jiří Černovský.
  • Vysokohorská turistika - pořádá akce v horách tuzemských, v Alpách i ve vzdálených částech světa, byli i na Kavkazu, Tanšanu a v Himalájích. Tento oddíl vede Petr Pola.
  • Skialpinismus a terénní lyžování – má aktivity v horách v Rakousku, na Slovesku, ale i na Šumavě.
  • Lyžařská turistika - pořádá různé akce a přejezdy doma i v příhraničí sousedních států.
  • Cykloturistika - pořádá různé cykloakce doma i v příhraničí sousedních států. Velkou akcí pro veřejnost je jízda Z Plzně na hrady na kole. Vedoucím cykloturistiky je Ladislav Nový .

Odbor vydává každoročně vlastní kalendář akcí. O akcích odboru se více dozvíte na těchto internetových stránkách.

Hledejte v rubrice Kalendář akcí.

Další stránka: Články